คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความหมายของตัวเลขและคำจำกัดความของตัวเลข

คุณทราบหรือไม่ว่าความหมายของตัวเลขสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าในชีวิตของคุณได้? คู่มือนี้จะนำคุณผ่านโลกที่น่าสนใจของ Numerology และความหมายเบื้องหลังตัวเลข! คุณมีตัวเลขเฉพาะตามวันเกิดและตัวอักษรในชื่อของคุณ การค้นพบความหมายเฉพาะตัวเลขที่มีอยู่ในแผนภูมิตัวเลขส่วนตัวของคุณสามารถช่วยนำทางคุณผ่านทางจิตวิญญาณอาชีพการงานและชีวิตรักของคุณ


Numerology ตัวเลขคืออะไร

สารบัญ


 • 1 ความหมายของตัวเลขคืออะไร?
 • 2 Numerology ทำงานอย่างไร?
 • 3 หมายเลขเส้นทางชีวิตความหมายและวิธีการคำนวณ
 • 4 Soul Urge Number ความหมายและวิธีการคำนวณ
  • 4.1 แผนภูมิตัวเลขตัวอักษร
 • 5 Karmic Number ความหมายและวิธีการคำนวณ
  • 5.1 แผนภูมิตัวเลขตัวอักษร
 • 6 ความหมายของ Destiny Number และวิธีการคำนวณ
 • 7 ความหมายของตัวเลข
 • 8 Numerology Number 1 ความหมาย
  • 8.1 คำหลัก
  • 8.2 บุคลิกภาพ
  • 8.3 งาน
  • 8.4 ความรัก
  • 8.5 จิตวิญญาณ
 • 9 Numerology Number 2 ความหมาย
  • 9.1 คำสำคัญ
  • 9.2 บุคลิกภาพ
  • 9.3 งาน
  • 9.4 ความรัก
  • 9.5 จิตวิญญาณ
 • 10 Numerology Number 3 ความหมาย
  • 10.1 คำสำคัญ
  • 10.2 บุคลิกภาพ
  • 10.3 งาน
  • 10.4 ความรัก
  • 10.5 จิตวิญญาณ
 • 11 Numerology Number 4 ความหมาย
  • 11.1 คำสำคัญ
  • 11.2 บุคลิกภาพ
  • 11.3 งาน
  • 11.4 ความรัก
  • 11.5 จิตวิญญาณ
 • 12 Numerology Number 5 ความหมาย
  • 12.1 คำสำคัญ
  • 12.2 บุคลิกภาพ
  • 12.3 งาน
  • 12.4 ความรัก
  • 12.5 จิตวิญญาณ
 • 13 Numerology Number 6 ความหมาย
  • 13.1 คำสำคัญ
  • 13.2 บุคลิกภาพ
  • 13.3 งาน
  • 13.4 ความรัก
  • 13.5 จิตวิญญาณ
 • 14 Numerology Number 7 ความหมาย
  • 14.1 คำสำคัญ
  • 14.2 บุคลิกภาพ
  • 14.3 งาน
  • 14.4 ความรัก
  • 14.5 จิตวิญญาณ
 • 15 Numerology Number 8 ความหมาย
  • 15.1 คำสำคัญ
  • 15.2 บุคลิกภาพ
  • 15.3 งาน
  • 15.4 ความรัก
  • 15.5 จิตวิญญาณ
 • 16 Numerology Number 9 ความหมาย
  • 16.1 คำสำคัญ
  • 16.2 บุคลิกภาพ
  • 16.3 งาน
  • 16.4 ความรัก
  • 16.5 จิตวิญญาณ
 • 17 Numerology Number 11, 22, & 33 ความหมาย

ความหมายของตัวเลขคืออะไร?

ความหมายของตัวเลขคืออะไร? Numerology เป็นระบบการทำนายที่ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ของคำจำกัดความและความสัมพันธ์โดยเฉพาะ ความหมายตัวเลขถูกนำไปใช้กับพื้นที่เฉพาะของชีวิตและคำนวณในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อให้คุณเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น ปัจจุบันมีระบบตัวเลขที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนประกอบมาตรฐานบางส่วนที่เราจะกล่าวถึงในที่นี้ ได้แก่ Life Path Number, Soul Urge Number, Karmic Number และ Destiny Number แต่ละองค์ประกอบเหล่านี้มีความสำคัญที่แตกต่างกันในความหมายของตัวเลข คำแนะนำที่ครอบคลุมของแต่ละหมายเลข 1-9 จะตามมาเพื่อให้คุณสามารถเริ่มแมปตัวเลขประจำตัวของคุณเองได้!

เลขศาสตร์หมายเลข 11 ความหมาย

Numerology ทำงานอย่างไร?

Numerology ทำงานโดยใช้การคำนวณพื้นฐานเพื่อหาแผนภูมิหรือรายงานตัวเลขเฉพาะของคุณ ตัวอย่างเช่นในการคำนวณหมายเลขเส้นทางชีวิตของคุณคุณจะรวมตัวเลขทั้งหมดในวันเกิดของคุณจนกว่าคุณจะได้เลขหลักเดียว เมื่อพบตัวเลขสุดท้ายของคุณคุณจะค้นหาความสำคัญของตัวเลขนั้นในระบบตัวเลขเพื่อทำความเข้าใจเส้นทางชีวิตของคุณให้ดีขึ้นตัวเลขอื่น ๆ จะขึ้นอยู่กับตัวอักษรในชื่อของคุณ ตัวอักษรแต่ละตัวในตัวอักษรจะได้รับการกำหนดตัวเลข (ดูแผนภูมิด้านล่าง) จากนั้นคุณจะถอดรหัสรหัสของตัวอักษรในชื่อของคุณเป็นตัวเลขและเพิ่มเข้าไปจนกว่าคุณจะได้ตัวเลขหลักเดียว เมื่อคุณพบตัวเลขหลักเดียวแล้วคุณจะใช้ความสำคัญของตัวเลขนั้นกับส่วนนี้ของการอ่านตัวเลขส่วนบุคคลของคุณ


วิธีการทำงานของ Numerology

ความหมายของหมายเลขเส้นทางชีวิตและวิธีการคำนวณ

Life Path Number เป็นลักษณะของตัวเลขที่ให้ภาพรวมทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางชีวิตความท้าทายความสนใจและความทะเยอทะยานของคุณ ในการคำนวณตัวเลขนี้คุณต้องรวมส่วนประกอบของวันเกิดของคุณ ตัวเลขทั้งหมดในการคำนวณตัวเลขนี้จะถูกลบเป็นหลักเดียว ตัวอย่างเช่นจำนวน สิบห้า อยากจะเป็น 1 + 5 = 6 ในแง่ตัวเลขหรือ 288 จะเป็น 2 + 8 + 8 = 18 = 1 + 8 = 9 เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง คุณเห็นไหมว่าเราไปถึงตัวเลขหลักเดียวได้อย่างไร?


ในการคำนวณหมายเลขเส้นทางชีวิตหากคุณเกิด 23 มกราคม 2531 จะมีลักษณะดังนี้:

01 (เดือน) 0 + 1 = 1

23 (วัน) 2 + 3 = 5

พ.ศ. 2531 (ปี) 1 + 9 + 8 + 8 + = 26 = 2 + 6 = 8


เพิ่มผลรวมของแต่ละหมวดหมู่เป็น 1 + 5 + 8 = 14 = 1 + 5 = 6

หมายเลขเส้นทางชีวิต = 6

เมื่อคุณค้นพบหมายเลขเส้นทางชีวิตของคุณแล้วคุณสามารถอ่านคำอธิบายด้านล่างเพื่อดูว่าหมายเลขเส้นทางชีวิตของคุณเป็นสัญลักษณ์ของธีมในชีวิตของคุณอย่างไร

ความหมายของตัวเลขจำนวนเส้นทางชีวิต

ความหมายของ Soul Urge Number และวิธีการคำนวณ

Soul Urge Number เป็นสัญลักษณ์ว่าคุณเป็นใครอยู่ข้างใน ความหมายของตัวเลขนี้แสดงถึงแรงผลักดันภายในความปรารถนาในใจและจิตวิญญาณของคุณ การรู้จักตัวเลขส่วนนี้ของคุณสามารถช่วยเปิดเผยผู้คนและสถานการณ์ชีวิตที่คุณสนใจในระดับเลื่อนลอย จำนวน Soul Urge คือความลึกของจิตใจของคุณตัวตนที่แท้จริงของคุณ ในการคำนวณตัวเลขนี้คุณจะใช้ตัวอักษรในชื่อของคุณ ตัวอักษรแต่ละตัวจะถูกกำหนดหมายเลขตามที่คุณเห็นในแผนภูมิ

แผนภูมิตัวเลขตัวอักษร

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ถึง คือ ผม
เจ ถึง หรือ ถาม
ที ยู วี ใน X ด้วย

การใช้แผนภูมิใช้ สระ จากชื่อนามสกุลของคุณก่อนกลาง (ถ้ามี) และสุดท้ายเพิ่มเพื่อรับหมายเลขวิญญาณของคุณ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณชื่อ Billy Goat จะมีลักษณะดังนี้:

บิลลี่

9 7 รวมกันมีลักษณะดังนี้: 9 + 7 (นับ y เป็นสระ) = 16 = 1 + 6 = 7

แพะ

61 บวกกันจะมีลักษณะดังนี้: 6 + 1 = 7

บวกตัวเลขเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายของคุณ 7 + 7 = 14 = 1 + 4 = 5

จำนวนวิญญาณของคุณจะเป็น 5 ในกรณีนี้ เมื่อคุณค้นพบหมายเลขนี้คุณจะมีความคิดที่ดีขึ้นว่าภายในตัวคุณคือใครและจิตวิญญาณภายในหรือความปรารถนาของหัวใจที่แท้จริงคืออะไร ควรสังเกตว่าหากคุณได้ 11 หรือ 22 สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็น Master Numbers และไม่ควรแยกย่อยออกไปอีก

ตัวอย่างเช่นหากชื่อของคุณคือ Anna Smith คุณจะใช้เสียงสระแต่ละตัวในชื่อกับตัวเลขแล้วบวกกัน:

แอนนา

1 1 1 + 1 = 2

สมิ ธ

9

2 + 9 = สิบเอ็ด

ในกรณีนี้คุณจะมีหมายเลขหลักเป็น Soul Urge Number ของคุณดังนั้นคุณควรตีความเป็นเช่นนี้และไม่แยกย่อยเป็นตัวเลขหลักเดียว คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Master Numbers ได้ใกล้กับตอนท้ายของบทความนี้

ตัวเลขความหมายเลขชะตากรรม

ความหมายของ Karmic Number และวิธีการคำนวณ

Karmic Number ในตัวเลขเป็นจุดแข็งที่คุณนำเข้ามาในชีวิตนี้และเป็นสัญลักษณ์ของบทเรียนชีวิตในอดีตที่คุณกำลังเรียนรู้อยู่ในขณะนี้ ตัวเลขนี้จะแสดงสิ่งที่คุณต้องดำเนินการและสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญแล้ว ที่สำคัญที่สุดคือให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความท้าทายที่คุณอาจเผชิญในชีวิต ในการคำนวณตัวเลขนี้คุณจะใช้แผนภูมิตัวอักษรอีกครั้ง แต่คราวนี้คุณจะใช้ตัวอักษรทั้งหมดในชื่อเต็มของคุณ

แผนภูมิตัวเลขตัวอักษร

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ถึง คือ ผม
เจ ถึง หรือ ถาม
ที ยู วี ใน X ด้วย

แพะบิลลี่

29337 7612

ตัวเลขที่ขาดหายไปจากลำดับชื่อเป็นบทเรียนกรรมของบุคคลดังนั้นในกรณีนี้จะไม่มี 4, 5 และ 8 สัญลักษณ์ของตัวเลขเหล่านี้จะบ่งบอกว่า Billy Goat กำลังทำบทเรียนอะไรกับชีวิตนี้ หมายเลข 2 และ 3 จะเป็นจุดแข็งของกรรมเนื่องจากปรากฏบ่อยที่สุดในลำดับ!

Numerology Number ความหมายหมายเลขชะตากรรม

ความหมายของเลขชะตาและวิธีการคำนวณ

ตัวเลขนี้เจาะลึกลงไปว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณคืออะไร คุณมีบทบาทอย่างไรในการเล่นและบทบาทนั้นควรจะมีวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อคุณดำเนินชีวิต การค้นพบหมายเลขชะตากรรมของคุณสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าแก่คุณว่าคุณควรจะเป็นใคร!

ตัวเลขนี้คำนวณโดยการเพิ่มตัวอักษรทั้งหมดในชื่อนามสกุลของคุณ

บิลลี่

29337 2 + 9 + 3 + 3 + 7 = 24 = 2 + 4 = 6

แพะ

7612 7 + 6 + 1 + 2 = 16 = 1 + 6 = 7

บวกตัวเลขเหล่านี้เข้าด้วยกันแล้วคุณจะได้ 6 + 7 = 13 = 1 + 3 = 4

คุณ Destiny Number คือ 4 ในกรณีนี้ ตอนนี้ค้นคว้าความหมายของตัวเลขแต่ละตัวเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณถูกกำหนดให้ทำอะไรให้สำเร็จในชีวิตนี้และคุณควรจะเป็นใครในขณะที่คุณมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

ความหมายของตัวเลข

ความหมายของตัวเลข

ตัวเลขแต่ละตัวมีความหมายเฉพาะและเกี่ยวข้องกับบางส่วนของชีวิตและการแสดงออก ตัวเลขสามารถแบ่งย่อยออกเป็นหมวดหมู่ย่อยของความหมายตัวเลขเพื่อนำไปใช้กับพื้นที่เฉพาะของตัวเลขส่วนบุคคลของคุณ! ที่นี่คุณจะพบคำแนะนำเกี่ยวกับตัวเลขแต่ละตัวและความหมายของแต่ละคน เส้นทางชีวิตวิญญาณกระตุ้นกรรมและหมายเลขโชคชะตาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลขของคุณ คำอธิบายด้านล่างเหล่านี้สามารถนำไปใช้กับแต่ละหมวดหมู่ที่ครอบคลุมจนถึงตอนนี้เพื่อให้เหมาะสมกับคำจำกัดความเฉพาะของแต่ละแง่มุมของความหมายตัวเลขของคุณ

เลขศาสตร์ 22 ความหมาย

Numerology Number 1 ความหมาย

Numerology Number 1 ความหมาย

เลขศาสตร์ 1 เป็นจำนวนที่เป็นตัวตนและมีตัวเลขอื่น ๆ ทั้งหมดอยู่ภายในดังนั้นตัวเลขนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์หรือความจริงสากล การมีหมายเลขนี้ในรายงานตัวเลขหมายความว่าคุณมีจิตวิญญาณสูงและมีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำ

คำหลัก

 • สากล
 • หัวหน้า
 • ปัจเจก
 • โฟกัส
 • เด่น

บุคลิกภาพ

บุคลิก 1 คือกล้าหาญและกล้าหาญ การมีหมายเลขนี้จะทำให้คุณมั่นใจที่จะพูดความจริงของคุณ คุณจะเป็นคนที่มีอุดมการณ์และคาดหวังมากมายจากชีวิตและประสบการณ์ของคุณ

งาน

อันดับ 1 ในที่ทำงานมักจะเป็นผู้นำ หมายเลข 1 หมายถึงผู้ที่เป็นนักคิดภาพใหญ่และสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน

รัก

การรักเลข 1 บ่งบอกได้ว่าคุณภักดีมาก บุคคลที่มีหมายเลข 1 ในแผนภูมิตัวเลขมักจะเลือกคู่ค้าระยะยาวมากกว่าการเหวี่ยงระยะสั้น พวกเขาจะมีแนวโน้มไปทางแนวโรแมนติกและสร้างความรักและความสัมพันธ์ในอุดมคติ

จิตวิญญาณ

หมายเลข 1 เป็นตัวเลขที่มีจิตวิญญาณมาก มันทำหน้าที่เป็นผู้ริเริ่มดังนั้นจึงแสดงถึงการเป็นตัวกระตุ้นทางจิตวิญญาณสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต ตัวเลขนี้มีความแข็งแกร่งทางจิตใจและสามารถพึ่งพาสัญชาตญาณของลำไส้และสัญชาตญาณเมื่อพูดถึงจิตวิญญาณ

เลขศาสตร์หมายเลข 2 ความหมาย

เลขศาสตร์หมายเลข 2 ความหมาย

ตัวเลข 2 ในตัวเลขหมายถึงการค้นหาความสมดุลระหว่างสองความคิดหรือบุคคล เป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งปันกับผู้อื่นและในระดับจิตวิญญาณหมายถึงการรับรู้

คำหลัก

 • ประนีประนอม
 • โรแมนติก
 • ทางการทูต
 • น่าเห็นใจ
 • บำรุง

บุคลิกภาพ

บุคลิกภาพทั้ง 2 เป็นแบบไดนามิกและน่าทะนุถนอม คนที่เน้นหนักในเลข 2 ชอบแสดงบุคลิกต่อหน้าคนอื่น พวกเขาทำได้ดีที่สุดเมื่อจับคู่กับคนอื่นและรักการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง

งาน

ในการทำงานเลขศาสตร์ 2 หมายถึงคนที่มีนิสัยทางการทูตและมีเสน่ห์ บุคคลนี้มักจะอยู่ในอาชีพที่ต้องใช้เพื่อคาดการณ์ความต้องการของผู้อื่นและความร่วมมือกับผู้อื่น

รัก

เลขศาสตร์ 2 เน้นความสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ตัวเลขนี้แสดงถึงการประนีประนอมและความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่น ๆ ในบางครั้งอาจเป็นเรื่องท้าทายในการค้นหาตัวตนของแต่ละบุคคลเมื่อเลข 2 ส่องสว่างเป็นคู่

จิตวิญญาณ

ในแง่จิตวิญญาณตัวเลข 2 มีความสมดุลมาก หากคุณมี Soul Urge หมายเลข 2 คุณจะมุ่งเน้นไปที่การสำรวจธรรมชาติของความเป็นคู่ คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชาย / ผู้หญิงหยิน / หยางและบวก / ลบ

Numerology Number 3 ความหมาย

Numerology Number 3 ความหมาย

เลข 3 ในตัวเลขเป็นตัวเลขที่กลมกลืนเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มที่ทำงานร่วมกันผ่านการทำงานร่วมกันและความสามัคคี จำนวนสามคนที่สมดุลกันนี้เป็นเรื่องที่เบาและง่าย

คำหลัก

 • จินตนาการ
 • ขี้เล่น
 • กลมกลืน
 • กระตือรือร้น
 • พูดเก่ง

บุคลิกภาพ

บุคลิกภาพของคนที่มีตัวเลข หมายเลข 3 จะขี้เล่นและสนุกมาก! ตัวเลขนี้เป็นสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์และสอดคล้องกับจินตนาการ คุณจะมีอารมณ์ขันและแสดงรายการวิญญาณของผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย

งาน

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานกับคนที่มีเลข 3 คือคุณสนุกกับสิ่งที่ทำ คนที่มีเลข 3 มักพบว่าตัวเองอยู่ในอาชีพที่สนุกสนานทำงานกับเด็ก ๆ หรือศิลปะ การใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางศิลปะของคุณจะมีความสำคัญมากสำหรับคุณ

รัก

เลข 3 ในตัวเลขสำหรับความรักเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่กลมกลืนและความเป็นธรรมชาติ เนื่องจากธรรมชาติที่รักความสนุกสนานของคุณหลาย ๆ คนจะหลงเสน่ห์ของคุณ อาจเป็นเรื่องยากที่คุณจะจดจ่ออยู่กับความสัมพันธ์ระยะยาว

จิตวิญญาณ

คนเลขศาสตร์หมายเลข 3 เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และเป็นกำลังใจให้กับผู้อื่น คุณเป็นครูทางจิตวิญญาณที่มีหัวใจในขณะที่คุณสัมผัสได้โดยสัญชาตญาณว่าผู้คนต้องการอะไรและจะช่วยให้ผู้คนดำเนินเส้นทางจิตวิญญาณได้ดีที่สุดอย่างไร

ตัวเลขหมายเลข 4 ความหมาย

ตัวเลขหมายเลข 4 ความหมาย

หมายเลข 4 น่าจะเป็นตัวเลขที่มีเหตุผลมากที่สุดในบรรดาตัวเลขทั้งหมด เลข 4 ในแง่เลื่อนลอยหมายถึงโครงสร้างของบางสิ่งเช่นบ้านที่มีผนัง 4 ด้านหรือเก้าอี้ 4 ขา สัญลักษณ์เหล่านี้บ่งบอกถึงลักษณะของตัวเลขนี้

คำหลัก

 • กักบริเวณ
 • สนับสนุน
 • แปลก
 • อ่อนไหว
 • เชื่อถือได้

บุคลิกภาพ

บุคลิกภาพหมายเลข 4 มีเหตุผลและน่าเชื่อถือมาก หากคุณมีเลข 4 ในรายงานตัวเลขแสดงว่าคุณมักจะเป็นคนที่คนส่วนใหญ่หันเข้าหาในช่วงวิกฤตหรือเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือบางอย่าง ผู้คนรู้ว่าพวกเขาสามารถไว้วางใจคุณได้เมื่อพวกเขาต้องการคุณมากที่สุด

งาน

ในอาชีพการงานเลข 4 ในวิชาเลขหมายถึงคนที่ทำงานหนักมาก ความทุ่มเทให้กับงานที่คุณทำนั้นน่าประทับใจมาก เนื่องจากลักษณะที่อ่อนไหวของคุณคุณอาจเลือกที่จะทำงานที่อยู่เบื้องหลังหรือทำหน้าที่สนับสนุน

รัก

เลข 4 ในความรักอ่อนไหวและแปลกมาก! บ่อยครั้งที่คนหมายเลข 4 ค่อนข้างขี้อายสามารถมีด้านที่ดุร้ายที่พวกเขาแสดงออกเมื่อมีความรัก พวกเขาจะต้องการอยู่กับคู่ชีวิตที่ยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาเป็น

จิตวิญญาณ

หมายเลข 4 มีเหตุผลมากดังนั้นจึงอาจเลือกวิธีคิดและการมองโลกในแง่จิตวิญญาณที่เป็นรูปธรรมมาก คนเหล่านี้มักจะมีความเชื่อที่มั่นคงไม่หวั่นไหว พวกเขาให้ความคิดจิตวิญญาณเป็นจำนวนมากและไม่ได้ไปถึงที่หมายอย่างแผ่วเบา

ตัวเลข 5 ความหมาย

ตัวเลข 5 ความหมาย

เลข 5 ในตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพและนวัตกรรม บุคคลที่มีอำนาจเหนือกว่าหมายเลข 5 จะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ชีวิตตามเงื่อนไขของตน คนเหล่านี้เป็นคนหยุดการแสดง

คำหลัก

 • สร้างสรรค์
 • ผู้มีวิสัยทัศน์
 • แสดงออก
 • เจ้าอารมณ์
 • ใช้งานง่าย

บุคลิกภาพ

บุคลิกภาพหมายเลข 5 ในตัวเลขมีความกระตือรือร้นในการวิเคราะห์จิตวิเคราะห์ผู้อื่น บุคลิกภาพนี้สามารถอ่านระหว่างบรรทัดและปรับให้เข้ากับสิ่งที่คนอื่นกำลังคิดและรู้สึก บุคลิกภาพนี้ปรารถนาให้ทุกคนสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อ จำกัด

งาน

ในตัวเลข 5 คนในการทำงานมักจะโชคดีมากและได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็ว อาจมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนอาชีพบ่อยครั้งดังนั้นบุคลิกภาพหมายเลข 5 จึงพบว่าเป็นการยากที่จะตกลงบนเส้นทางอาชีพใดเส้นทางหนึ่ง

รัก

ในความรักบุคคลหมายเลข 5 สามารถเป็นคนโรแมนติกและเปล่งเสียงในความรู้สึกของพวกเขาได้ จะมีแนวโน้มตกหลุมรักอย่างหนักและรวดเร็ว มีแรงดึงดูดให้เกิดความโรแมนติกและการแสดงความรักที่น่าทึ่ง ความหลงใหลและตัณหาพุ่งสูงด้วยเลข 5

จิตวิญญาณ

ในเลขศาสตร์เลข 5 เป็นสัญลักษณ์ของการก้าวข้ามอุปสรรคทางจิตวิญญาณ บุคคลนี้จะมองว่าจิตวิญญาณเป็นการเดินทางและสำรวจทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ก่อนที่จะมาถึงข้อสรุปใด ๆ หากเคย

Numerology Number 6 ความหมาย

Numerology Number 6 ความหมาย

ในความหมายของตัวเลขเลข 6 เป็นสัญลักษณ์ของบุคคลที่มีนิสัยเฉพาะตัวและอ่อนโยน ตัวเลขมีความสัมพันธ์กับยอดดุลเนื่องจาก 6 เป็นเลขคู่ที่ประกอบด้วย 3 สองตัวซึ่งมีความกลมกลืนกันอย่างมากในธรรมชาติ เลข 6 ในเลขศาสตร์แสดงถึงความมีน้ำใจและการบริการต่อผู้อื่น

คำหลัก

 • การให้
 • ยุติธรรม
 • รัก
 • ช่างฝัน
 • สร้างสรรค์

บุคลิกภาพ

บุคลิกภาพของคนที่มีความโดดเด่นในเลข 6 ในวิชาเลขคือคนที่ถูกครอบครองมาก่อนกับการให้บริการแก่ผู้อื่น บุคลิกนี้ต้องการให้ตัวเองมีพลังและเวลา พวกเขาเป็นคนใจกว้างและรักธรรมชาติ

งาน

บุคคลหมายเลข 6 มักอยู่ในอาชีพที่ต้องการความเป็นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก คนเหล่านี้สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนของจักรวาลและถ่ายทอดสิ่งนี้ผ่านดนตรีศิลปะบทกวีและการเขียน บุคคลหมายเลข 6 อาจดิ้นรนเพื่อให้เข้ากับโลกขององค์กรหรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีโครงสร้างจริงๆ

รัก

ในความรักบุคคลหมายเลข 6 มีความรักมากและพวกเขาต้องการแบ่งปันสิ่งนี้กับคนสำคัญของพวกเขาจริงๆ บุคคลหมายเลข 6 ให้จินตนาการที่โรแมนติกของพวกเขาและทำให้คนที่อยู่ด้วยเป็นอุดมคติ พวกเขาเป็นนักฝันและกวีและนี่เป็นการแสดงออกถึงความรักอย่างแน่นอน

จิตวิญญาณ

ในตัวเลข 6 คนจะเน้นเรื่องจิตวิญญาณมาก พวกเขามีความปรารถนาภายในที่จะเห็นความทุกข์ทรมานสิ้นสุดลงในโลกและพวกเขาจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น หมายเลข 6 เป็นผู้รักษาตามธรรมชาติและสามารถดึงพลังงานมารักษาได้ เรกิ การฝังเข็มหรือศิลปะบำบัดอื่น ๆ

ตัวเลขหมายเลข 7 ความหมาย

ตัวเลขหมายเลข 7 ความหมาย

เลข 7 ในตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ของภูมิปัญญาและความเข้าใจภายใน เลข 7 หมายถึงการใช้ตรรกะและวิทยาศาสตร์เพื่อให้ความหมายกับภาพรวมของชีวิต ตัวเลขนี้ผสมผสานความเป็นเหตุเป็นผลกับจิตวิญญาณได้อย่างง่ายดาย

คำหลัก

 • เก็บตัว
 • จิตวิญญาณ
 • ฉลาด
 • เฉลียวฉลาด
 • เชิงวิเคราะห์

บุคลิกภาพ

บุคลิกเลข 7 จะมีความฉลาดสูง บุคคลนี้จะมีความคิดในทุกมุมและสถานการณ์ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นหรือทำการประเมิน จะมีแนวโน้มในการอธิบายประสบการณ์ทางวิญญาณ

งาน

บุคคลหมายเลข 7 สามารถพบได้ในสาขาต่างๆเช่นฟิสิกส์ดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือวิศวกรรม คนหมายเลข 7 ต้องการให้ชีวิตประจำวันของพวกเขาประกอบด้วยบางสิ่งที่เป็นรูปธรรมเนื่องจากพวกเขาสอดคล้องกับจิตวิญญาณโดยธรรมชาติพวกเขาจะค้นหาคำตอบด้วยวิธีการที่มีเหตุผล

รัก

อาจเป็นเรื่องยากที่จะทำความรู้จักกับหมายเลข 7 อย่างโรแมนติกเนื่องจากพวกเขามีวิธีแสดงความรักที่แปลกประหลาด รูปลักษณ์ภายนอกที่เก็บตัวและความเฉลียวฉลาดของพวกเขาอาจจะยากที่จะผ่านพ้นไป บุคคลหมายเลข 7 สามารถหลงใหลและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้มากเมื่อพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาสามารถไว้วางใจคุณได้อย่างสมบูรณ์

จิตวิญญาณ

บุคคลที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้โดยธรรมชาติเลข 7 จะดูฉลาดเกินวัย บุคคลนี้จะเข้ากันได้ดีกับรูปทรงเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์พลังงานโลกและเวทย์มนต์

Numerology Number 8 ความหมาย

Numerology Number 8 ความหมาย

ในตัวเลข 8 เป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรงที่น่าหลงใหล คนที่โดดเด่นในจำนวนนี้จะเป็นที่รู้จักในเรื่องการใช้มาตรการที่รุนแรงและทุ่มเทพลังทั้งหมดลงไปในทุกสิ่งที่ทำ

คำหลัก

 • มีพลัง
 • มีอิทธิพล
 • เข้มข้น
 • หลงใหล
 • ขยัน

บุคลิกภาพ

บุคลิกของคนหมายเลข 8 จะมีพลังและมีพลังมาก คุณจะจ้องมองอย่างรุนแรงและมีชีวิตชีวาให้กับบุคลิกภาพของคุณหากเลขศาสตร์ของคุณโดดเด่นในตัวเลขนี้ คาดว่าจะเป็นผู้กำหนดเทรนด์และมีผู้ติดตามจำนวนมากด้วยบุคลิกที่โดดเด่น 8 ประการ

งาน

อาชีพของ 8 สามารถทำเครื่องหมายด้วยชื่อเสียงและโชคลาภ ตัวเลขนี้จะไล่ตามเป้าหมายของพวกเขาอย่างไม่ลดละและมักแสดงออกผ่านอาชีพและกิจการทางธุรกิจ จะมีแนวโน้มที่จะได้งานที่ต้องใช้ทักษะการสืบสวนและความเข้มแข็งทางจิตใจและความอดทนของคุณ

รัก

ตัวเลขนี้มีแนวโน้มที่จะมีความรักทางเพศมาก มีความเข้มข้นและความหลงใหลอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งที่หมายเลข 8 ทำ ในความรักคนหมายเลข 8 จะมุ่งมั่นและพยายามอย่างมากเพื่อให้ความสัมพันธ์ดำเนินไป

จิตวิญญาณ

ในฐานะผู้มีจิตวิญญาณเลข 8 ในวิชาเลขหมายถึงคนที่สามารถเห็นว่าเราทุกคนถักทอกันอย่างไร ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนเหล่านี้จะมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นและความหมายที่บ่งบอกถึง พวกเขาเข้ากับโลกรอบตัวและด้วยแรงจูงใจของผู้อื่น

เลขศาสตร์เลข 9 ความหมาย

เลขศาสตร์เลข 9 ความหมาย

เลข 9 ในตัวเลขหมายถึงผู้สร้างสันติและมนุษยธรรม ตัวเลขนี้เป็นสัญลักษณ์ของความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความลึกลับของชีวิตและตระหนักถึงภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น เลข 9 เป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์และจุดสิ้นสุดของวงจรเพื่อให้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้

คำหลัก

 • มนุษยธรรม
 • ฤาษี
 • กล้าหาญ
 • แค่
 • Unifying

บุคลิกภาพ

บุคลิกภาพของบุคคลที่มีอำนาจเหนือกว่าหมายเลข 9 จะบ่งบอกถึงคนที่มีจิตวิญญาณในการปรับแต่ง พวกเขาตระหนักถึงรูปแบบและวัฏจักรของชีวิตที่แสดงด้วยความกล้าหาญที่จะชี้ให้เห็นว่าสังคมโดยรวมล้มเหลว มีแนวโน้มที่จะรักษาความยุติธรรมและปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์และชอบธรรมเสมอเมื่อคุณอายุเลข 9

งาน

ชีวิตการทำงานของคนหมายเลข 9 จะรวมถึงอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ซึ่งอาจมีตั้งแต่ผู้นำทางวิญญาณนักเคลื่อนไหวหรืองานบริการสังคมประเภทต่างๆ บุคคลหมายเลข 9 ต้องการความสามัคคีระหว่างคนทุกคน

รัก

คนที่มีความรักหมายเลข 9 นั้นยุติธรรมและให้ พวกเขาต้องการเชื่อมต่อกับผู้คนในระดับจิตใจจิตวิญญาณและร่างกาย ในความรักพวกเขารักสงบและไม่ค่อยจะทะเลาะกันถ้าเคยมีคนสำคัญ จะมีแนวโน้มที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ของตน

จิตวิญญาณ

ในขณะที่ทั้ง 9 มีวิสัยทัศน์ที่สิ้นหวังเกี่ยวกับโลกพวกเขาอาจเลือกที่จะสัมผัสกับจิตวิญญาณของพวกเขาโดยแยกจากคนอื่น ตัวเลขนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นฤาษีมากที่สุดเมื่อพูดถึงระบบความเชื่อของพวกเขา บุคคลหมายเลข 9 จะต้องการค้นพบความจริงของตนเองและแสวงหาความหมายของชีวิต

ตัวเลขหมายเลข 11, 22, และ 33 ความหมาย

ตัวเลข 11, 22 และ 33 เรียกว่า Master Numbers ในความหมายเชิงตัวเลขเนื่องจากมีตัวเลขอื่น ๆ อยู่ภายใน ตัวเลขที่ซ้ำกันเหล่านี้ถือเป็นความสำคัญทางจิตวิญญาณและเป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติของจักรวาล ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงสัญชาตญาณพลังใจและวิวัฒนาการของจิตวิญญาณมนุษย์ หากคุณมีหนึ่งในตัวเลขเหล่านี้เป็นหมายเลข Soul Urge หรือ Life Path คุณมีภารกิจพิเศษในการรวมบทเรียนของ Master Numbers เหล่านี้เข้ากับการเดินทางทางจิตวิญญาณของคุณซึ่งจะต้องใช้ความพยายามและเวลาอย่างมากในการรับรู้อย่างเต็มที่

คู่มือ Numerology Numbers

ความหมายของตัวเลขแต่ละตัวและส่วนประกอบของรายงานตัวเลขจะไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละคน เมื่อคุณเกิดชื่อที่คุณได้รับและวันที่คุณเกิดไม่ใช่อุบัติเหตุ ตัวเลขและความหมายของตัวเลขสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับโชคชะตาของคุณและช่วยให้คุณกำหนดเส้นทางของคุณได้ แน่นอนคุณมีเจตจำนงเสรี แต่ตัวเลขสามารถทำหน้าที่เป็นแนวทางให้คุณได้ตลอดเส้นทาง ความหมายเลขศาสตร์ส่วนตัวของคุณมีลักษณะอย่างไร? คุณพบว่าตัวเลขของคุณน่าแปลกใจหรือไม่?